สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 33 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ักษณะโรงเรียนดี / กระทรวงศึกษาธิการ   317    1
 2.   ะม้าย อิทธิกุ ม.ป.ป   920.72   ม.ป.ป  1
 3.   าวใก้บ้าน สิรินธร   895.914   2552  1
 4.   ุยป่าฝ่าฝน สิรินธร   895.914   2552  1
 5.   ูกอีสาน คำพูน บุญทวี   น   2562  2
 6.   าศ พิชิต ภูติจันทร์   793.3   2531  1
 7.   ักษณนาม ราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน   495.9182    3
 8.   ักษณนาม ราชบัณฑิตยสถาน   495.9182    3
 9.   ี้ภัยในเมืองแปก ดาวสอง   น   2557  1
 10.   ิเก นงค์นุช ไพรพิบูยกิจ   791.1   2541  1
 11.   านมยุเรศ ประภัสสร เสวิกุ   895.913   2557  1
 12.   ดกรรม สั่งสมบุญ ไชยา พิทักษ์ / ไชยา พิทักษ์   294.3122    1
 13.   ะครแห่งชีวิต น.จ.อากาศดำเกิง   น   ม.ป.ป  3
 14.   ม ฟ้า อากาศ รุจิราพรรณ รุ่งรอด   500   2543  1
 15.   ิตนิทราชาาคริต ยุพร แสงทักษิณ   895.91   ม.ป.ป  1
 16.   ุดวิก ฟาน เบโธเฟ่น ทาคายูกิ คันตะ / ทาคายูกิ คันตะ   923   2548  1
 17.   ูกหนี้สุดที่รัก เจนจิรา รอดกันภัย   น   ม.ป.ป  1
 18.   ่ม4 ปทานุกรรม นนทบุรี เสนาะ ผดุงฉัตร   294.303   มปก  1
 19.   ำนำดอกสร้อยสุภาษิต สมพ อนุตตรังกรู   781.3   ม.ป.ป  1
 20.   ดความอ้วนส่วน่างของร่างกาย ปาจารีย์ นุพงษ์   613.25   2544  1
 21.   ายปูนปั้น มัณฑนศิป์อันเิศแห่งสยาม น.ณ ปากน้ำ   731   2532  1
 22.   ูกหานย่า ภูมิปัญญาหมอดิน กระทรวงเกษตรแะสหกรณ์   895.918   ม.ป.ป.  1
 23.   ่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ในกรีซโบราณ 2 กอมโดริ คัมพานิ   ย   2560  1
 24.   ายประดิษฐ์แายประดับ เ่ม 1 สุกทิพย์ ธนารัตน์สฤษดิ์   745.5   ม.ป.ป  1
 25.   ูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง วิชาการสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา / วิชาการสำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา   303    1
 26.   ะครร้อง 9 เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว กรมศิปากร   อ-895.9 12 ม-บ   2555  1
 27.   ัดฟ้า่าวิชาหาอาจารย์ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ   895.914   2556  1
 28.   า ฟอร่า ิตเติ้ดี้ เ่ม 8 ศึกนักวิ่งโอิมปิกแห่งกรีกโบราณ ภาสกร กฤษสมัย   ย   2562  1
 29.   า ฟอร่า ิตเติ้ดี้ เ่ม 7 ผจญคำสาปมัมมี่แมวแห่งแดนไอยคุปต์ ภาสกร กฤษสมัย   ย   2562  1
 30.   า ฟอร่า ิตเติ้ดี้ เ่ม 6 ชนชั้นในยุควิกตอเรียกับตัวตนที่หายไป ภาสกร กฤษสมัย   ย   2562  1
 31.   ้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ป้องกันแะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / ป้องกันแะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   351.994    1
 32.   ้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   351.994    2
 33.   ้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน คณะกรรมการป้องกันแะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   351.994   2551  2

1 ... 1
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)