สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 19 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   ลงานสิ่งประดิษฐ์ / กระทรวงพลังงาน   371.36    5
 2.   ลงานสิ่งประดิษฐ์ / กระทรวงพลังงาน   371.36    5
 3.   ู้คนบนสำนึกอาเซียน / พิเชษ สานพันธ์   341.247    1
 4.   ักใบ ระพีพรรณ ใจภักดี / ระพีพรรณ ใจภักดี   580   2544  1
 5.   าแดง นางไอ่ คำหมาน คนไค   398.21    1
 6.   ู้สูงวัย เสนอ อินทรสุขศรี / เสนอ อินทรสุขศรี   613.0433   ม.ป.ป  2
 7.   ู้สูงวัย เสนอ อินทรสุขศรี / เสนอ อินทรสุขศรี   613.0433   ม.ป.ป.  2
 8.   ลไม้ชุดที่ 2 รพีพรรณ ใจภักดี   518.464   2544  1
 9.   ีเสื้อแสนสวย นิดดา หงษ์วิวัฒน์   595.789   2554  2
 10.   ู้น่าชายแลาด สถาบันบันลือธรรม / สถาบันบันลือธรรม   294.304    1
 11.   ัก หัวและักฝัก ระพีพรรณ ใจภักดี / ระพีพรรณ ใจภักดี   635   2544  2
 12.   ัก หัวและักฝัก ระพีพรรณ ใจภักดี / ระพีพรรณ ใจภักดี   635   2544  2
 13.   ลงานสิ่งประดิษฐ์ กระทรวงพลังงาน / กระทรวงพลังงาน   371.36    3
 14.   ลงานสิ่งประดิษฐ์ กระทรวงพลังงาน   371.36    3
 15.   ลงานสิ่งประดิษฐ์ กระทรวงพลังงาน   371.36    3
 16.   ่านฉลุย ตะลุย ภาษาไทย ม.ปลาย รุจี ตันติอัศวโยธี   495.91   2560  1
 17.   ู้มีลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   301.29593   2535  1
 18.   ู้ใหญ่โรจน์ แกะรอย 1111 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   321    1
 19.   ลงานการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2551 สมเกียรติ พูสุขเสริม   351.818    1

1 ... 1
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)