สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 4,389 ชื่อเรื่อง ] [ 6,160 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   ถ่ายรุปเมืองไทยสมัยแรก เอนก นาวิกมูล   770   ม.ป.ป
 2.   โครงการพระราชดำริ ฝนหลวง สำนักงานปฎิบัติฝนหลวง   551.57   ม.ป.ป
 3.   วิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีการสร้างอารามณ์ขันในบทขำขันจากนิตยสารขายหัวเราะ กัญญา นาคสิทธิวงษ์   495.91   ม.ป.ป
 4.   อุทยานเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี   อ929.709593   2538
 5.   ชีวิตชุมชนริิมนำ้อยุธยา มรดกไทยมรดกโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   390   ม.ป.ป
 6.   เรือนไทย คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือ   643.1   ม.ป.ป
 7.   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   อ333.91   ม.ป.ป.
 8.   มิลินทปัญหา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   294.3   ม.ป.ป
 9.   วาดเส้นแรเงา สมคิด หงษ์สุวรรณ   741   ม.ป.ป.
 10.   เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน เล่ม 4 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ   924.799593   2542
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)