สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 66946
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 924.799593 ล-ฉ
ชื่อผู้แต่ง
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน เล่ม 4 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2542
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า :
  หัวเรื่อง
 • เฉลิมพระเกียรติ
 • สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์ฝ่ายใน เล่ม 4 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
 • เฉลิมพระเกียรติ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66946  924.799593 ล-ฉ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [4518]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)