สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 7714
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.304 พ
ชื่อผู้แต่ง
 • พระธรรมโกศาจารย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมโอวาท พระธรรมโกศาจารย์
 • บรรณลักษณ์ 94 หน้า
  หัวเรื่อง
 • ธรรมะ
 • พระธรรมโกศาจารย์
 • ธรรมโอวาท พระธรรมโกศาจารย์
 • ธรรมะ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  3870  294.304 พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [472]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)