สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 32189
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.32 พ
ชื่อผู้แต่ง
 • พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพุทธธรรม 2542
  บรรณลักษณ์ 58
  หัวเรื่อง
 • ธรรม
 • พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • ธรรมกับไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • ธรรม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32189  294.32 พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [296]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)