สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 30068
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 895.911
ชื่อผู้แต่ง
 • เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2538
 • เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
 • ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  30068  895.911 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [2942]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)