สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 66099 66106
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 425 ว-ส
ชื่อผู้แต่ง
 • วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
 • ชื่อเรื่อง
 • SUPER GRAMMAR สรุปเข้มไวยากรณ์อังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินส์พัล 2559
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า :
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
 • SUPER GRAMMAR สรุปเข้มไวยากรณ์อังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย วรชาติ อมรภิญโญเกียรติ
 • ภาษาอังกฤษ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66099  425 ว-ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   2. [ ขอจอง ]  66106  425 ว-ส ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [2919]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)