สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 35708
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 306 ค-บ
ชื่อผู้แต่ง
 • คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • ชื่อเรื่อง
 • มรดกของแผ่นดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , 2549
  บรรณลักษณ์ 175 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • มรดกของแผ่นดิน
 • คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • มรดกของแผ่นดิน คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • มรดกของแผ่นดิน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  35708  306 ค-บ ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [2808]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)