สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 28616
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 910 ก-ก ฉ.2
ชื่อผู้แต่ง
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • พิมพลักษณ์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 36 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  28616  910 ก-ก ฉ.2 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [2594]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)