สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 33175 33178
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 423 S-E
ชื่อเรื่อง
 • THAI-ENGLISH DICTIONARY SO SETHAPUTRA
 • พิมพลักษณ์ ไทยวัฒนาพานิช 2543
  หัวเรื่อง
 • DICTIONARY
 • THAI-ENGLISH DICTIONARY SO SETHAPUTRA
 • DICTIONARY

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33175  423 S-E ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   2. [ ขอจอง ]  33178  423 S-E ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [1908]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)