สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 35257
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.9181 ป-ม
ชื่อผู้แต่ง
 • ประยอม ซองทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • มองภาษา อย่างสร้างสรรค์ ประยอม ซองทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า :
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย
 • การใช้ภาษา
 • ประยอม ซองทอง
 • มองภาษา อย่างสร้างสรรค์ ประยอม ซองทอง
 • ภาษาไทย
 • การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  35257  495.9181 ป-ม ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [1233]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)