สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 7855 7863
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 421 C-M
ชื่อผู้แต่ง
 • Carol christian
 • ชื่อเรื่อง
 • More PeoPle of Our Time Carol christian
 • บรรณลักษณ์ 80 หน้า :
  หัวเรื่อง
 • PeoPle
 • Carol christian
 • More PeoPle of Our Time Carol christian
 • PeoPle

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  7855  421 C-M ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   2. [ ขอจอง ]  7863  421 C-M ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [1130]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)