สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 25417 35418 35413 35419 35420 35414 35415 35416
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 030 ค-ฉ
ชื่อผู้แต่ง
 • คณาจารย์แม็ค
 • ชื่อเรื่อง
 • เฉลยข้อสอบENTRACEระบบใหม่ สายศิลป์ ตุลาคม 2544 คณาจารย์แม็ค
 • หัวเรื่อง
 • เฉลยข้อสอบENTRANCE
 • สายศิลป์
 • คณาจารย์แม็ค
 • เฉลยข้อสอบENTRACEระบบใหม่ สายศิลป์ ตุลาคม 2544 คณาจารย์แม็ค
 • เฉลยข้อสอบENTRANCE
 • สายศิลป์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  25417  030 ค-ฉ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   2. [ ขอจอง ]  35418  030 ค-ฉ ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   3. [ ขอจอง ]  35413  030 ค-ฉ ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   4. [ ขอจอง ]  35419  030 ค-ฉ ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   5. [ ขอจอง ]  35420  030 ค-ฉ ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   6. [ ขอจอง ]  35414  030 ค-ฉ ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   7. [ ขอจอง ]  35415  030 ค-ฉ ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
   8. [ ขอจอง ]  35416  030 ค-ฉ ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [139]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)