สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 37891
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.144 พ-ธ
ชื่อผู้แต่ง
 • พระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมะบำบัด พระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2552
  บรรณลักษณ์ 250 หน้า
  หัวเรื่อง
 • ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
 • พระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร
 • ธรรมะบำบัด พระมหาประดิษฐ์ จิตตสังวโร
 • ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37891  294.144 พ-ธ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [9]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)