สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
เลขทะเบียน 32144
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดโรงเรียน
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 390 ก-ว
ชื่อผู้แต่ง
 • คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • ชื่อเรื่อง
 • วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : 2543
  บรรณลักษณ์ 290 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • วัฒนธรรม
 • จังหวัดสตูล
 • คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
 • วัฒนธรรม
 • จังหวัดสตูล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  6617304551051  390 ก-ว ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด
  [2593]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)