สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
 LEADER 
 008 230307 th 000 0 tha d tha d
 016
|a 36901
 040
|a ห้องสมุดโรงเรียน
 082
|a 070.43 |b ศ-ม
 100
|a ศูนย์ข้อมูลมติชน
 245
|a มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2552 |c ศูนย์ข้อมูลมติชน
 300
|a 454 หน้า : |b ภาพประกอบ
 650
|a บันทึกประเทศไทย
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  36901  070.43 ศ-ม ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด

 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)