สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 36297
 040
|a ห้องสมุดโรงเรียน
 082
|a 959.3 |b ศ-ม ฉ.1
 100
|a กรมศิลปากร
 245
|a มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา |c กรมศิลปากร
 250
|a 1
 260
|a กรุงเทพ : |b สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร : |c 2551
 650
|a มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1.  36297  959.3 ศ-ม ฉ.1 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
 หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด

 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)