สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
คำค้น
 LEADER 
 008 s th 000 0 tha d
 016
|a 28206
 040
|a ห้องสมุดโรงเรียน
 082
|a 395 |b ศ-ม
 100
|a ศรีสว่าง ภิบาลแทน
 245
|a มารยาทไทย |c ศรีสว่าง ภิบาลแทน
 300
|a 159 หน้า : |b ภาพประกอบ
 650
|a มายาทไทย
 856
|z

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  28206  395 ศ-ม ฉ.1  ให้บริการ  ได้
 หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด

 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)